METRO ishlab chiquvchilari o'yinning keyingi qismi haqida ma'lumot e'lon qilishdi