Dota 7.34 yangilanishi 2b: Qahramonlardagi inqilob va mahsulot o'zgarishlari dengizi