CS 2 yangilanishini ko'rib chiqish: Valve ko'plab tuzatishlar bilan yamoqni chiqardi