Yangi BMW 5-Series 2024: Model tarixidagi inqilobiy o'zgarishlar