Konstantin Simonov: jang san'ati olamida muvaffaqiyatga erishish uchun qiyin yo'l