iM NAVI-ni tark etishi mumkin: istiqbollar va oqibatlar