Yangi Counter-Strike 2 patchi xaritada Vertigo, Anti-Lag va tovuqlarni o'zgartiradi