Valve tasdiqlaydi: CS 2 o'yinchi konfiguratsiyasi o'yinda qoladi