STALKER 2: Chornobil yuragi beta-versiyasini yaxshiladi