yangi patch

o'yin

Dota 7.34 yangilanishi 2b: Qahramonlardagi inqilob va mahsulot o'zgarishlari dengizi

o'yin

Dota 7.34 uchun 2 yangilanishi: Xarita, qahramonlar va narsalarga katta o'zgarishlar