Dota 7.34 uchun 2 yangilanishi: Xarita, qahramonlar va narsalarga katta o'zgarishlar