Ubisoft'da ishchilar kompaniyadagi kam ish haqiga qarshi isyonni uch baravar oshirdi.