Rossiya Federatsiyasi xalqaro musobaqalardan chetlatilgani sababli Tomas Bax va XOQning obro'si pasayadi.