Basketbol o'yini paytida Borisa Simanich qanday qilib buyragidan ayrilgan?