Figurali uchish: nega o'smirlar va kattalar bu sportni yaxshi ko'radilar?