Rey Allen o'z bolalariga o'rgatadigan ba'zi otish texnikasi bilan o'rtoqlashdi